Aveți întrebări? (040) 268-258-030 scoala.generala.ghimbav@gmail.com Str.Pieții nr.1 Ghimbav
Scoala Gimnaziala Ghimbav

Istoricul școlii

Documentul care menţionează existenţa unei şcoli la Ghimbav datează din 1429, dar, cu siguranţă, lăcaşurile de învăţământ şi de cult sunt mult mai vechi, construite odată cu aşezarea coloniştilor saşi. Bisericile lor au fost şi cele care au edificat primele şcoli în care copiii învăţau citirea, scrierea, aritmetica şi religia. Cursurile se desfăşurau la început în biserică sau în casele preoţilor. Documentele arată, de asemenea, cum mulţi studenţi de origine germană, care au studiat la Viena, proveneau din Ghimbav, unde făcuseră studiile primare.

Pentru informații și imagini de excepție citiți numărul aniversar al revistei noastre.

Descarcă revista
Scoala Gimnaziala Ghimbav

Oferta Educațională

Pentru anul școlar 2023-2024, conform planului de şcolarizare aprobat de Inspectoratul Școlar Brașov, oferta de școlarizare este:

- Învățământ preşcolar: grupa mică - 1,5 grupe cu program prelungit (45 de locuri) și 1 grupă cu program normal (25 locuri) - oferta educațională poate fi reactualizată după încheierea reînscrierilor;
- Învățământ primar: clasa pregătitoare - 4 clase (88 de locuri);
- Învățământ gimnazial: clasa a V-a - 2 clase (44 de locuri);
Consiliul de administrație al școlii îl regăsiți în documentul de mai jos.

Consiliu de adminstrație
Scoala Gimnaziala Ghimbav

Resurse materiale

Școala Gimnazială:
- Table inteligente în toate sălile de clasă;
- Calculatoare, laptopuri și imprimante;
- Acces la internet pe fir și wireless;
- Supraveghere video.

Grădiniță:
- Calculatoare, copiatoare și imprimantă;
- Televizoare;
- Mobilier nou și grupuri sanitare moderne;
- Supraveghere video.

Scoala Gimnaziala Ghimbav

Resurse umane

Școala Gimnazială:
- Personal didactic: 33;
- Personal didactic auxiliar: 4;
- Personal nedidacic: 4.

Grădiniță:
- Personal didactic: 10;
- Personal didactic auxiliar: 0;
- Personal nedidacic: 5.